Nasze usługi‎ > ‎

Kosztorysy ofertowe
Kosztorys ofertowy
jest wyceną prac budowlanych, która wykonywana jest na potrzeby przetargu lub negocjacji z Inwestorem. W związku z tym ta usługa jest przeznaczona w pierwszej kolejności dla podmiotów będących wykonawcami budowlanymi. Kosztorys ofertowy jest przedstawiany Inwestorowi jako zobowiązująca oferta wykonania robót i zawiera informacje na temat zakresu robót, których chce i/lub które może podjąć dany wykonawca / oferent. Może być również podstawą do negocjacji ceny ostatecznej.


Kosztorys ofertowy jest dla Inwestora najbardziej wiarygodną informacją dotyczącą ostatecznych kosztów budowy, jakie będzie musiał ponieść w związku z przeprowadzanymi pracami.


Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego są: