Nasze usługi‎ > ‎

Kosztorysy inwestorskie

Kosztorys inwestorski jest wyceną prac budowlanych realizowaną na podstawie:

Jego celem jest ustalenie szczegółowych kosztów materiałów, sprzętu i robocizny koniecznych do przeprowadzenia danego rodzaju robót budowlanych i/lub remontowych danego pojedynczego obiektu budowlanego lub jego części.
Kosztorys inwestorski jest wykonywany na potrzeby:

  • bankowe i kredytowe;
  • porównania ofert potencjalnych wykonawców robót budowlanych;
  • indywidualne potrzeby inwestora.

W ramach realizacji kosztorysu inwestorskiego jest jest sporządzany przedmiar robót na podstawie dokumentacji projektowej.