Nasze usługi‎ > ‎

Kosztorysy powykonawczeKosztorys powykonawczy jest dokumentem zestawiającym i określającym zakres rzeczywistych kosztów poniesionych podczas całego okresu budowy do jej zakończenia. Wartości składowe kosztorysu powykonawczego znajdują wiarygodne potwierdzenie w:

Kosztorys powykonawczy jest niezbędny w przypadku konieczności rozliczenia kosztów budowy po jej zakończeniu, pomiędzy Inwestorem i wykonawcą, jak również rozliczeń z innym podmiotem finansującym inwestycję np. przyznającym dotacje unijne.