BAUTAM EXPERT

Kosztorysowanie robót budowlanych.

Kosztorys budowlany jest nieodłącznym elementem każdej poważnej inwestycji budowlanej. Tworząc go dbamy o bezpieczeństwo finansowe inwestora. Z naszym kosztorysem, bez obaw zrealizujecie Państwo nawet najbardziej skomplikowany projekt budowlany.

Nasza oferta skierowana jest do:

 • inwestorów prywatnych,
 • firm wykonawczych,
 • biur projektowych,
 • inwestorów instytucjonalnych,
 • gmin i instytucji państwowych.

Oferujemy kosztorysy robót budowlanych w zakresie prac ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych na indywidualne potrzeby Inwestorów, dla potrzeb ofertowych oraz dla potrzeb bankowych, a w szczególności:

Nasze usługi:

KOSZTORYSY INWESTORSKIE

KOSZTORYSY OFERTOWE

KOSZTORYSY POWYKONAWCZE

https://sites.google.com/site/bautamkosztorysy/home/kosztorysy-powykonawcze

INWENTARYZACJE OBIEKTÓW

KONCEPCJE KOSZTORYSOWE

https://sites.google.com/site/bautamkosztorysy/oferta-specjalna/koncepcja-kosztorysowa

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (STWiOR)

Nieodłączną częścią realizowanych przez nas kosztorysów jest przedmiar lub obmiar robót.

 • minimalizację kosztów inwestycji przed jej rozpoczęciem lub podczas budowy;
 • wybór optymalnych ekonomicznie technologii przy projektowaniu i budowie;
 • sprawdzanie kosztorysów wykonawców / podwykonawców;
 • analiza ofert i wybór wykonawców / podwykonawców.

Dlaczego kosztorys jest konieczny?

 1. Kosztorys umożliwia zaoszczędzenie sporej sumy - nawet do kilkunastu procent kosztów przyszłej budowy.
 2. Kosztorys pozwala określić całkowity koszt wykonania robót jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.
 3. Kosztorys pozwala określić koszt wykonania poszczególnych etapów budowy (lub remontu), a także koszt wykonania różnych elementów składowych (fundamenty, ściany, stropy, dach, tynki itp.), co ma kapitalne znaczenie przy wprowadzaniu przez inwestora zmian w trakcie prowadzenia prac. Praktyka budowlana pokazuje, że nawet na dobrze przygotowanej budowie trudno jest uniknąć wprowadzania modyfikacji w stosunku do pierwotnej dokumentacji.
 4. Kosztorys jest zawsze uzupełnieniem braków w projekcie budowlanym i bardzo szczegółowo określa rozmiar inwestycji. Podaje ilość materiałów, poszczególne rodzaje robót oraz łączne wyniki obmiaru obiektu.
 5. Kosztorys umożliwia przeanalizowanie skutków finansowych różnych wariantów rozwiązań budowlanych i technologicznych, praktycznie na każdym etapie budowy.
 6. Kosztorys ofertowy (rynkowy) stanowi podstawę wyboru właściwego wykonawcy spośród kilku przedstawionych ofert budowlanych.
 7. Kosztorys powykonawczy jest namacalnym dowodem faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych.

BEZ KOSZTORYSU NAWET NIE ZACZYNAJ BUDOWY!